Ziyaret Köyü 125 Ada 26-34-35 Parsel İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

Ağrı ili Patnos İlçesi Ziyaret Köyü 125 ada 26-34-35 parsel sayılı taşınmazlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 1 (bir) ay boyunca ilan edilmesi gerektiği için 08/05/2019 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen duyurulur.