Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

Ana Sayfa » Duyurular » Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ‘’63069 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’’ kapsamında kalan yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Belediyemizin girişimleri sonucu iptal edilmiş olup, Belediyemizce halkımızın 3 yılı aşkın süregelen İmar ve Yapılaşma yolunun kısıtlılığı ile ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla Belediyemizce yapılan Yeni Mahalle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunun 19.Maddesi gereğince Ekim ayı içerisinde askıya çıkarılacaktır.

10 Ekim 2016