Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

Ana Sayfa » HABERLER » Patnos Belediye Başkanlığından Duyuru

İlçemiz, Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Yeni Mahalle 40,5 ha olan alanda mevcut yapılaşmanın Patnos İlçemizin 1. Derece Deprem bölgesinde bulunması, ilçemizin ilk mahallelerinden olması, yapıların büyük bölümünün tek katlı, riskli ve fen ve sağlık açısından uygun olmaması nedeni ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilerek 15.11.2016 tarihinde 29889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlçemiz sınırları içerisinde Yeni Mahallede 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince 10/04/2017 tarihinden

10 Nisan 2017