Gazete İlanı

Ana Sayfa » Duyurular » Gazete İlanı

Gazete İlanı

Ağrı ili Patnos İlçesi Alpaslan Mahallesinde bulunan ve 279 Ada 2,3,4,5,18,19,20,21,22,25,26,27,28 ve 29 parsellerini kapsayan düzenleme sahasında Camii ve Kent Meydanı Projelerinin gerçekleşebilmesi amacıyla Patnos Belediye Meclisi tarafından ; 3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde alınan 07/04/2015 tarih ve 16 nolu Encümen Kararı çerçevesinde mevcut ada parsellerde, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulama işine ait düzenleme sınırı, parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve fenni evrakları Belediye Encümeninin 03/05/2016 tarih 23 sayılı karar doğrultusunda onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 04/05/2016 mesai başlangıcı ve 02/06/2016 mesai bitimi (dahil) itibari ile Patnos Belediyesi 3. kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır…

Bilal KAHRİMAN
HARİTA MÜHENDİSİ

04 Mayıs 2016