Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Ana Sayfa » Duyurular » Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

T.C

PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN ASKI TUTANAĞI

Ağrı İli, Patnos İlçesi, Yeni Mahalle Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan ‘1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca incelenerek 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.maddesi kapsamında re’sen onaylandığı 15/07/2016 tarih ve E.2114 sayılı yazısı ile Belediyemize iletilmiştir.
15.07.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re’sen onaylanan ‘Patnos,Yeni Mahalle, ‘1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 15/07/2016 tarihinde Patnos Belediyesi İmar ve Şehiriclik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfasında (www.patnos.bel.tr) eş zamanlı olarak 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

-1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
-1/5.000 ölçekli nazım imar Planı
– 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği açıklama raporları

15 Temmuz 2016